Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jerzy Gryz

Urodziłem się w 1949 roku w Ostrowcu-Świętokrzyskim. Dzieciństwo kojarzy mi się z opowiadaniami mojego Dziadka Marcelego – ochotnika z wojny 1920 roku, a później zmobilizowanego w sierpniu 1939 roku do specjalnych oddziałów zwalczających niemiecką dywersję w Polsce. Wtedy zaczęła się moja fascynacja historią. W Ostrowcu-Świętokrzyskim ukończyłem liceum, w którym poznałem przyszłą żonę. Tam przeżyłem, jako instruktor, przygodę z ZHP.

Po maturze w 1967 roku rozpocząłem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Miałem okazję uczestniczyć, jak większość studentów, w wydarzeniach marca 1968 r. Już jako student II roku zostałem wydelegowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na studia w jednej z kilku najbardziej prestiżowych uczelni dyplomatycznych świata (wówczas i teraz) Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) na specjalizację północnoeuropejską. Po pięcioletnich studiach rozpocząłem pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Ze studiów wyniosłem biegłą znajomość kilku języków: norweskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, szwedzkiego.

Wkrótce zamieniłem dyplomację cywilną na wojskową. W mundurze spędziłem prawie 30 lat. W końcu lat 70-tych pracowałem w ambasadzie w Oslo (Norwegia). W 1979 roku z powodu śmierci żony wróciłem do Polski. Stanąłem przed najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem mojego życia – wychowaniem i przeprowadzeniem do dorosłości dzieci, wówczas w wieku 8 lat, 2 lata i 12 miesięcy. Teraz same są dorosłe i mają własne, fantastyczne dzieci. Syn jest profesorem na wyższej uczelni, jedna córka doktorantką na polskiej uczelni i jednocześnie na francuskim uniwersytecie, a najmłodsza mieszka i pracuje w Paryżu).

W latach 80-tych pracowałem w ambasadzie w Sztokholmie (Szwecja). Po powrocie z placówki rozpocząłem wojskowe studia doktoranckie. W 1989 r. obroniłem pracę doktorską „Szwecja w polityce europejskiej w latach 1945 – 1987” i uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych.

W 1992 r. pracowałem w Zespole Doradców Ministra Obrony Narodowej w zakresie demokratycznej transformacji Sił Zbrojnych RP. W latach 90-tych służyłem w ambasadzie w Paryżu (Francja) jako Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy z jednoczesną akredytacją w Madrycie (Hiszpania) i Rabacie (Maroko). Do zakresu moich obowiązków należała m.in. promocja polskiego przemysłu obronnego, kontakty z firmami zbrojeniowymi i udział w rozmowach handlowych.

Przygotowywałem wojskową współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego (Polska-Francja-Niemcy). Pierwsze spotkanie Ministrów Obrony Polski, Francji i Niemiec odbyło się właśnie w Paryżu w roku 1994. Po zakończeniu misji dyplomatycznej w Paryżu zostałem odznaczony przez prezydenta Francji Orderem Zasługi Republiki Francuskiej.
Brałem aktywny udział w przygotowaniach do członkostwa Polski w NATO.

Ostatnie lata służby wojskowej spędziłem na Lubelszczyźnie na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i jednocześnie Dowódcy Garnizonu Lublin. Ta ostatnia funkcja wymusiła gruntowną znajomość funkcjonowaniem miasta i województwa, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Będąc jeszcze w mundurze rozpocząłem pracę jako wykładowca z zakresu m. in. stosunków międzynarodowych, prawa administracyjnego na wyższych uczelniach. Po zakończeniu służby wojskowej w 2005 roku, w stopniu pułkownika, zostałem etatowym nauczycielem akademickim na kilku uczelniach w Lublinie, Chełmie, Kielcach i Warszawie.

Dotychczas byłem promotorem ponad 200 prac dyplomowych studentów, w tym kilkunastu studentów z Ukrainy Jestem ponadto autorem kilkunastu artykułów (rozdziałów w pracach naukowych) także w języku angielskim i ukraińskim. Przez kilka lat uczyłem także w szkole językowej w Lublinie języka norweskiego. Z uwagi na stały kontakt z ludźmi młodymi znam doskonale ich potrzeby i oczekiwania.

Za działalność na polu cywilnym prezydent Lech Kaczyński odznaczył mnie w 2009 roku Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Od trzech lat jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jestem żonaty – żona jest z zawodu nauczycielką. Moje hobby to literatura, zwłaszcza skandynawska, podróże, długie spacery i … zajmowanie się kotem.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z