Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

W 73. rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN

dodano 2017-07-22 03:04 w kategorii: Informacje

Mając na względzie zachowanie obiektywnego przekazu historycznego, Sojusz Lewicy Demokratycznej przypomina o ogłoszonym 22 lipca 1944 roku Manifeście PKWN. Sprzeciwiamy się tym samym zawłaszczaniu i zakłamywaniu historii Polski poprzez negowanie zdobyczy cywilizacyjnych okresu Polski Ludowej oraz deprecjonowanie dorobku życiowego milionów obywateli polskich, którzy w trudnej powojennej rzeczywistości podjęli trud podniesienia Ojczyzny z gospodarczej, społecznej i cywilizacyjnej zapaści.

Przed państwem i narodem stanęło w 1944 roku zadanie o wielkim historycznym znaczeniu. Odbudowa ze zniszczeń wojennych powiązana została z przebudową życia gospodarczego i struktury społecznej, a także ze stworzeniem nowego modelu życia kulturalnego. Zaznaczyć należy, że twórcom Manifestu nie chodziło jedynie o powrót do stanu poprzedniego, bowiem Polska nosiła piętno zacofania po wiekach poprzednich, lecz o stworzenie nowoczesnej, silnej, uprzemysłowionej Polski.

W Manifeście, poza likwidacją analfabetyzmu, zakładano utworzenie systemu płacy minimalnej, próbę rozładowania nędzy mieszkaniowej, rozbudowę systemu ubezpieczeń społecznych opartego na zasadzie samorządności, rozwój i wsparcie spółdzielczości, nacjonalizację przemysłu, reformę rolną.  Zdecydowano o wprowadzeniu powszechnego, bezpłatnego systemu szkolnictwa na wszystkich szczeblach edukacji, co w krótkim czasie zaowocowało niemal całkowitą likwidacją analfabetyzmu wśród ludności, zwłaszcza na terenach wiejskich. Na gruncie lubelskim PKWN powołał do życia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, co dało asumpt do powstania kolejnych lubelskich uczelni.

W tym sensie postulaty Manifestu były emanacją wieloletnich marzeń Polaków o próbach stworzenia nowoczesnego, świeckiego państwa, opartego na równości wszystkich obywateli oraz urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Apelujemy, aby – mając w pamięci błędny kierunek polityki historycznej poprzedniego ustroju – nie zapominać o milowych skokach cywilizacyjnych, jakich dokonali nasi przodkowie, a z których dobrodziejstwa korzystamy po dziś dzień (szkoły, żłobki, przedszkola, uczelnie, szpitale, ziemia otrzymana w ramach reformy rolnej, zakłady pracy chronionej itd.).Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.