Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Czarzasty: Pożądany model opodatkowania dochodów - 18%, 32%, 40%

dodano 2016-10-26 16:06 w kategorii: Informacje

Dziennik „Rzeczpospolita” zapytał przedstawicieli różnych ugrupowań o opinię w sprawie podatków: proponowanych przez zmian oraz pożądanego modelu opodatkowania dochodów.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi, których w imieniu Sojuszu udzielił Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD.

1. Czy partia jest za wprowadzeniem podatku zintegrowanego?

Sojusz Lewicy Demokratycznej z dużą ostrożnością podchodzi do projektu wprowadzenia podatku zintegrowanego. Dostrzegamy, że realizacja tego postulatu uprościłaby system podatkowy i przyczyniłaby się do wzrostu realnej progresji podatkowej, ale z drugiej strony - biorąc od uwagę, że obecnie nie są znane szczegóły tej koncepcji (skala podatkowa, ulgi, preferencje dla poszczególnych grup podatników) - trudno uznać ją za przemyślaną i gotową do generalnej oceny. Na pewno podatek zintegrowany jest dobrą koncepcją, o ile będzie realizował podstawowe z punktu widzenia socjaldemokracji wartości systemu podatkowego: sprawiedliwość społeczną, gwarancję zgromadzenia odpowiednich środków budżetowych i nie hamował rozwoju przedsiębiorczości obywateli. 

2.  Czy podatek liniowy dla przedsiębiorców powinien być zlikwidowany?

Sojusz Lewicy Demokratycznej z dużą ostrożnością podchodzi do postulatów likwidacji podatku liniowego dla przedsiębiorców. Wprawdzie względy społecznego poczucia sprawiedliwości przemawiają za przyjęciem takiego rozwiązania, ale - jak można sądzić - jego liniowy charakter stanowi jeden z czynników zachęcających do podejmowania aktywności gospodarczej przez obywateli i zniechęcających do uciekania przez przedsiębiorców w szarą strefę lub do tzw. rajów podatkowych. 

3.  Jak powinien wyglądać w Polsce model opodatkowania dochodów?

Model opodatkowania dochodów w Polsce powinien w sposób racjonalny wyważać różne wartości, które może realizować system podatkowy. W ocenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy jego konstrukcji należy więc z jednej strony uwzględniać społeczne poczucie sprawiedliwości i potrzebę  zgromadzenia odpowiednich środków budżetowych na realizację aktywnej polityki państwa w sferze społecznej, z drugiej natomiast - konieczność zapewnienia optymalnych warunków do aktywności ekonomicznej obywateli i wzrostu ich zamożności. Z tych przyczyn opowiadamy się za progresywnym, uwzględniającym trzy stawki (18%, 32%, 40%) podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz utrzymaniem podatku liniowego dla przedsiębiorców (CIT, PIT dla przedsiębiorców). 

Czytaj cały artykuł Politycy dla "Rzeczpospolitej": "Nie" dla podwyżki podatków

 

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.